L
ADING   DISDUKCAPIL PANDEGLANG

KIA

1.     PERSYARATAN KIA

KIA PEMULA (ANAK USIA 0 – 4 TAHUN)

1.     Upload Akta Kelahiran

2.     Upload KK

3.     Upload Formulir F1.02

4.    Upload Formlir F1.07 Apabila pemohon memberikan kuasa pengurusan Dokumennya

KIA PEMULA (ANAK USIA 5 – 16 TAHUN)

1.     Upload Akta Kelahiran

2.     Upload KK

3.     Upload Formulir F1.02   

4.     Upload Foto 4x6 berwarna atau Foto berwarnaClose Up Digital maksimal ukuran 2mb

5.     Upload Formlir F1.07 Apabila pemohon memberikan kuasa pengurusan Dokumennya

untuk background kelahiran tahun gajil merah dan genap biru

KIA PERPANJANGAN (UNTUK ANAK USIA 5 TAHUN SUDAH MEMILIKI KIA)

1.     Upload KIA Asli

2.     Upload Formulir F1.02

3.     Upload Foto 4x6 berwarna atau Foto berwarnaClose Up Digital maksimal ukuran 2mb

4.     Upload Formlir F1.07 Apabila pemohon memberikan kuasa pengurusan Dokumennya

(untuk background kelahiran tahun gajil merah dan genap biru)


KIA RUSAK

1.     Upload KIA Asli

2.     Upload KK

3.     Upload Formulir F1.02

4.     Upload Formlir F1.07 Apabila pemohon memberikan kuasa pengurusan Dokumennya

KIA HILANG

1.     Upload Surat Kehilangan Kepolisian

2.     Upload KK

3.    Upload Formulir F1.02

4.    Upload Formulir F1.07 Apabila pemohon memberikan kuasa pengurusan Dokumennya

untuk pendaftaran kunjungi http://sipanon.pandeglangkab.go.id/penerbitan